AasaneJFFlogo
AasaneJFFlogo


 Åpningstider på

 våre skytebaner


Haglebanen

Tirsdag 17:30   20:30
Torsdag 17:30 20:30
Lørdag 11:00   16:00


Riflebanen

Tirsdag 17:30 20:00
Torsdag 17:30 20:00
Lørdag 11:00
15:00

 Åsane Jeger og Fiskerforening

Postboks 444

5832 Bergen

 

Kontakt oss via:
post@asanejff.no

NB! Tlf.: 913 50 718
besvares kun i
åpningstiden på
haglebanen.

 

 For Jegerprøvekurs
Klikk på denne linken

 
Klikk inn her for å

blimedlem

Velg "Bli medlem i et Lokallag"
Velg fylke= NJFF Hordaland
Velg lokallag=
Åsane Jeger og Fiskerforening

Arbtilsyn

Arbtilsyn
Arbeidstilsynets inspeksjon og rapport
Den 10. mai gjennomførte Arbeidstilsynet (som følge av anonymt varsel) en varslet inspeksjon på haglebanen. Fokusområder under tilsynet var punkter som er relevant for driften med fokus på arbeidsmiljøloven. I tillegg ble det satt fokus på arbeidsgivers rolle i foreninger og hvordan ansvaret fordeles når man går fra frivillig dugnadsdrift til å ha ansatte.
I etterkant av inspeksjonen mottok foreningen en tilsynsrapport, datert 15.06.2016, hvor ÅJFF som arbeidsgiver ble bedt om å svare på en rekke punkter. Arbeidstilsynet ba også om dokumentasjon på en del punkter i forbindelse med tilsynet som var gjennomført.
Dokumentasjon og tilsvar ble sendt fra styret til Arbeidstilsynet 07.07.2016.

 

Arbeidstilsynets pålegg
Foreningen mottok etter dette et brev med «Vedtak om pålegg», datert 19.09.2016, hvor foreningen pålegges en rekke tiltak som må gjennomføres dersom man fortsatt ønsker å benytte ansatte på vårt haglebaneanlegg. Det er satt frist for gjennomføring av pålegg til 10.02.2017.
Arbeidsmiljøloven stiller en rekke krav - blant annet til HMS/IK. Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til organisering og hvordan ansvaret kanaliseres inn fra å gjelde et samlet styre (Forenings vedtekter) til styreleder som automatisk defineres som Daglig leder under arbeidsmiljøloven. Daglig leder/Styreleder blir ifølge Arbeidsmiljøloven sittende med eneansvar for ansatte. Dette vil etter styrets mening være uforenlig med foreningsprinsippene som ligger til grunn for Åsane JFF i dag.
Arbeidstilsynet krever i sine pålegg en helt ny kartlegging og risikovurdering, samt planer og tiltak med løpende opplæring og oppfølging. Da Åsane JFF velger nytt styre hvert år (funksjonstid 2 år), pålegger Arbeidstilsynet foreningen å benytte frittstående HMS- kompetanse til kartlegging og risikovurdering, samt videre oppfølging over år. Det betyr i realiteten at denne kompetansen må leies inn.

 

AasaneJFFlogo

AasaneJFFlogo
Styrets vurdering og beslutning
Siden den første varslingen fra Arbeidstilsynets ble mottatt har styret arbeidet med:
Kartlegge om påstand har funnet sted «påstått nestenulykke hvor våre ansatte skulle ha vært involvert». Dette var ukjent for både styret, utvalgsledere og våre ansatte.
Finne løsninger på hvordan vi kan få til en god driftsituasjon på haglebanen. Styret har metodisk gjennomgått Arbeidstilsynets rapport og pålegg. For å kunne drifte banen videre som arbeidsgivere med to ansatte må alle påleggene fra Arbeidstilsynet innfris. Det ble etter hvert klart for styret at vår foreningsmodell ikke er forenlig med de pålegg Arbeidstilsynet har pålagt oss.
Målet med vårt arbeid har hele tiden vært å finne løsninger som gir våre medlemmer god tilgang til hagle- og rifleskyting. Driften vår må samsvare med foreningens vedtekter, øvrig lovgivning og etter en modell som fremmer frivillighet og samhold.
Styret er i foreningens vedtekter gitt muligheter til å ansette og avsette lønnet personell for de områder man mener det er nødvendig og forsvarlig. Oppsigelse og endringer av et slikt forhold vil da også ligge under styrets mandat.

Med bakgrunn i dette har styret vedtatt å legge om driften på haglebanene til dugnadsdrift.
Dette betyr samtidig at foreningen avslutter ansettelsesforholdet med våre to fast ansatte.

Ansatte ble orientert om styrets vurdering av saken i møte 25.10.2016 og gjennom beslutning meddelt 26.10.2016.

Våre ansatte
Overfor våre ansatte vil vi utrykke at dette ikke har vært en enkel beslutning, og det er selvsagt vemodig å måtte avslutte et langt og fruktbart samarbeid. Driftsleder har vært ansatt på haglebanen siden 1.1.2006 og har vært en god ressurs for foreningen i tiden han vært involvert i driften av haglebanen. Foreningssekretær kom inn i 1.4.2011. og har hatt ansvar for en rekke oppgaver knyttet til haglebanekontoret og øvrige sekretæroppgaver for foreningen. I forbindelse med avslutningen av arbeidsforholdet vil Åsane JFF søke å komme til en minnelig avtale mellom ansatte og foreningen.
Vi takker begge for samarbeidet i tiden som vært og ønsker begge lykke til videre.

Veien videre
Styret vil i kommende dager arbeide med en plan for videre dugnadsdrift av haglebanen. Her håper vi selvsagt at så mange som mulig av våre ivrige medlemmer kan være med å bidra med å holde banen åpen på dugnad. Riflebanen har allerede opparbeidet seg et godt system for denne type drift, og foreløpig ser det ut til at et slikt system kan bli mal også for driften av haglebanen. Vi ser i denne sammenheng også på nye åpningstider, men disse vil avhenge av hvor mange som kan stille opp som vakter. For å lage incentiver for en vaktordning vil foreningens regler for skyting i dugnadskategori også bli tatt opp til revurdering slik at den harmonerer med tilsvarende for riflebanen.
Vi håper med dette at ulike sider ved denne endringen i driften av hagebanen er belyst, og at vi kan arbeide sammen om å få til en fortsatt god drift av vårt flotte haglebaneanlegg i Svartebotn / Jonahola.

Skulle det være spørsmål om saken eller ønske om mer informasjon kan enten styreleder eller nestleder kontaktes på h.h.v. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Bergen 31. oktober 2016
Styret
Åsane Jeger og Fiskerforening

Hva skjer i ÅJFF og BLK

21 jul 2018
11:00AM - 04:00PM
Leirduebanen er åpen 11:00 - 16:00
21 jul 2018
11:00AM - 02:00PM
Riflebanen åpen 11:00 - 14:00
23 jul 2018
06:00PM - 08:00PM
Ungdomsskyting fra kl 18:00
24 jul 2018
05:30PM - 08:00PM
Riflebanen er åpen 17:30 - 20:00
24 jul 2018
05:30PM - 08:30PM
Leirduebanen er åpen 17:30 - 20:30
24 jul 2018
05:30PM - 08:00PM
Riflebanen er åpen 17:30 - 20:00
26 jul 2018
05:30PM - 08:30PM
Leirduebanen er åpen 17:30 - 20:30
28 jul 2018
11:00AM - 04:00PM
Leirduebanen er åpen 11:00 - 16:00
28 jul 2018
11:00AM - 02:00PM
Riflebanen åpen 11:00 - 14:00
30 jul 2018
06:00PM - 08:00PM
Elgbanetrening fra kl 18:00
31 jul 2018
05:30PM - 08:00PM
Riflebanen er åpen 17:30 - 20:00
31 jul 2018
05:30PM - 08:30PM
Leirduebanen er åpen 17:30 - 20:30
31 jul 2018
05:30PM - 08:00PM
Riflebanen er åpen 17:30 - 20:00
02 aug 2018
05:30PM - 08:30PM
Leirduebanen er åpen 17:30 - 20:30
04 aug 2018
11:00AM - 04:00PM
Leirduebanen er åpen 11:00 - 16:00
04 aug 2018
11:00AM - 02:00PM
Riflebanen åpen 11:00 - 14:00
06 aug 2018
06:00PM - 08:00PM
Ungdomsskyting fra kl 18:00
07 aug 2018
05:30PM - 08:00PM
Riflebanen er åpen 17:30 - 20:00
07 aug 2018
05:30PM - 08:30PM
Leirduebanen er åpen 17:30 - 20:30
07 aug 2018
05:30PM - 08:00PM
Riflebanen er åpen 17:30 - 20:00

Grasrot Plakat Stående

ÅJFF på Facebook

Samarbeidspartnere

Gassmontasjeweb 

Terminlister NSF 2017

Innlogging for redaktører

Copyright © Åsane Jeger og Fiskerforening 2016. All Rights Reserved.