Styret innkaller herved til Årsmøte i Åsane Jeger og Fiskerforening
Mandag 12. mars 2018 - kl. 19.00

Sted: Åsane og Hordvik skytterlags skytterhus i Jonahola.

Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest fire uker før årsmøtet,
innsendt pr e-brev. Sendes til: styret@asanejff.no

 Saksliste legges ut 14 dager før Årsmøtets dato

Se forøvrig foreningens vedtekter ved å klikke her
Vel møtt!
Husk gyldig medlemsbevis.
Med vennlig hilsen Styret ÅJFF

AasaneJFFlogo

AasaneJFFlogo
Det ble avholdt årsmøte i foreningen i går og det møtte totalt 40 stemmeberettigede. Møte ble innledet av styreleder ca kl 19:15 hvor han ønsket de fremmøtte medlemmene velkommen og startet med de første punktene på sakslisten. Deretter ble det valgt møtedirigent og Bjarte Erstad (Fylkesleder NJFF Hordaland) tok møteledelsen videre med stødig hånd. Sakslisten var fyldig, men etter tilbakemeldinger å dømme, med enstemmige godkjenninger gjennom hele listen, ble møtet gjennomført på litt over 1 1/2 time. Protokollen fra møtet blir offentliggjort her på nettsidene så snart den er klar.

Møtet ble avsluttet med utdeling av heder og ære til nøkkelpersoner som har utmerket seg i særlig grad og har bidratt svært positivt i 2016. De gjeveste utdelingene gikk dog til Ståle Myklebust, som ble utnevnt til årets ildsjel 2016, og til Helge Hoflandsdal, som ble utnevnt til Æresmedlem i ÅJFF. Vi takker for bidragene og gratulerer nok en gang for deres innsats i foreningen.

Hva skjer i ÅJFF og BLK

26 feb 2018
06:00PM - 08:00PM
Elgbanetrening fra kl 18:00
27 feb 2018
05:30PM - 08:00PM
Riflebanen er åpen 17:30 - 20:00
27 feb 2018
05:30PM - 08:00PM
Leirduebanen er åpen 17:30 - 20:00
28 feb 2018
06:00PM -
Jaktfelttrening fra kl 18:00
03 mar 2018
11:00AM - 02:00PM
Riflebanen åpen 11:00 - 14:00
05 mar 2018
06:00PM - 08:00PM
Ungdomsskyting fra kl 18:00
06 mar 2018
05:30PM - 08:00PM
Riflebanen er åpen 17:30 - 20:00
07 mar 2018
06:00PM -
Jaktfelttrening fra kl 18:00

Grasrot Plakat Stående

ÅJFF på Facebook

Samarbeidspartnere

Gassmontasjeweb 

Terminlister NSF 2017

Innlogging for redaktører

Copyright © Åsane Jeger og Fiskerforening 2016. All Rights Reserved.