AasaneJFFlogo

 

Åsane Jeger og Fiskerforening

Postboks 220 Ulset

5873 Bergen

 

Kontakt oss via:
post@asanejff.no

Tlf.: 913 50 718
NB! Besvares kun i
åpningstiden på
haglebanen.

 

 For Jegerprøvekurs
Klikk på denne linken

 
Klikk inn her for å

blimedlem

Hva skjer i ÅJFF og BLK

24 jun 2017
12:00PM - 03:00PM
Riflebanen er åpen 12.00 - 15.00
24 jun 2017
12:00PM -
Elgbanestevne
25 jun 2017
11:00AM -
Kulesti stevne
26 jun 2017
06:00PM -
Trening for aktive hagleskytte
26 jun 2017
06:00PM - 08:00PM
Ungdomsskyting
27 jun 2017
05:00PM - 08:30PM
Leirduebanene er åpen
27 jun 2017
05:30PM - 08:00PM
Riflebanen er åpen
29 jun 2017
09:00AM - 05:00PM
Riflebanen er åpen 17.30- 20.00
29 jun 2017
05:00PM - 08:30PM
Leirduebanene er åpen
01 jul 2017
12:00PM - 03:00PM
Riflebanen er åpen 12.00 - 15.00
03 jul 2017
06:00PM - 08:00PM
Elgbanetrening

cash

cash

Det er med glede styret i ÅJFF kan meddele at vi har fått godkjent vår søknad hos NJFF slik at vi får bli med i deres felles søknad om å få refundert utlegg for merverdiavgift. Tiden vil vise hvor mye vi får, men beløpet estimeres til mellom 90.000 og 100.000 kr. Dette er midler som vil komme klubben og medlemmene til gode. 

For å få momsrefusjon måtte klubben fremlegge godkjent regnskap for 2015. Historien viser at regnskapet dessverre ikke kunne godkjennes på ordinært årsmøte. Klubben stod derfor i en reell fare for å ikke rekke søknadsfristen som var satt for å være med i refusjonsordningen.

NB! OPPDATERING AV SAKEN PR 18. DESEMBER 2016:
ÅSANE JEGER OG FISKERFORENING HAR FÅTT TILDELT KR 202.371,- I MVA KOMPENSASJON! 

Resultatet ville da blitt at ÅJFF hadde gått glipp av 90.000 - 100.000 kr.

Det ble lagt ned en stor arbeidsmengde av en liten gruppe mennesker for å bringe regnskapet i havn og dette ble godkjent av ekstraordinært årsmøte 14.juli. Med det godkjente regnskapet for 2015 i hånd, søkte styret om å få være med i refusjonsordningen. Det var med stor glede at vi 08.august mottok melding om at vår søknad var innvilget.

Saken om refusjon av merverdiavgift var den eneste grunnen til at styret ønsket å avholde ekstraordinært årsmøte så raskt som mulig i sommer. Styret ønsker å takke alle som stilte opp på årsmøtene slik at vi ble beslutningsdyktige.

Styret jobber videre for å drive ÅJFF fremover for klubbens og medlemmenes beste. Vi ønsker med dette alle en fin høst!

Åpningstider

Skytebaner


Haglebanen 

Tirsdag 17:00  
20:30
Torsdag 17:00  
20:30
Lørdag 11:00  
16:00

 


 Riflebanen

Tirsdag 17:30
20:00
Torsdag 17:30 20:00
Lørdag 12:00  15:00

Grasrot Plakat Stående

ÅJFF på Facebook

Samarbeidspartnere

Gassmontasjeweb 

Terminlister NSF 2017

Innlogging for redaktører

Copyright © Åsane Jeger og Fiskerforening 2016. All Rights Reserved.